Баялаг бүтээгчдийг дэмжинэ төсөл, хөтөлбөрийн танилцуулга