МАСС АГНЕТЛАГ-ийн дэргэдэх Mass Official Social media нь Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын Цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэстэй хамтран ажиллана
МАСС АГЕНТЛАГ-ийн дэргэдэх Mass Official Social media нь Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын Цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэстэй хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурж ард иргэд тэр дундаа сошиал медиа хэрэглэгчдээ цахим гэмт хэрэг болоод бусад зохион байгуулалттай гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эхлүүлж байна.